Programmes & Courses

UPM ialah sebuah Universiti yang menawarkan program pengajian dalam pelbagai bidang dan disiplin. Program pengajian yang ditawarkan pada peringkat Ijazah Bacelor, Diploma & Asasi Sains Pertanian mengikut Fakulti adalah seperti yang berikut :- 

FAKULTI  PERTANIAN

Bacelor Sains Pertanian
Bacelor Sains Hortikultur
Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
Bacelor Sains Perniagaantani


FAKULTI  PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR

Bacelor Sains Perhutanan
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar

 

FAKULTI  PERUBATAN  VETERINAR

Doktor Perubatan Veterinar

 

FAKULTI  PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

Doktor Perubatan
Bacelor Sains Bioperubatan dengan Kepujian
Bacelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian
Bacelor Sains Dietetik Dengan Kepujian
Bacelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dengan Kepujian
Bacelor Kejururawatan

 

FAKULTI  EKOLOGI  MANUSIA

Bacelor Sains Pembangunan Manusia
Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dengan Pengurusan
Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dengan Teknologi Maklumat
Bacelor Pengajian Pengguna
Bacelor Muzik

 

SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI

Bacelor Ekonomi
Bacelor Perakaunan
Bacelor Pentadbiran PerniagaanFAKULTI   KEJURUTERAAN

Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa Dengan Kepujian
Bacelor Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian
Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem Dengan Kepujian
Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Dengan Kepujian
Bacelor Kejuruteraan Kimia Dengan Kepujian
Bacelor Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
Bacelor Kejuruteraan Proses dan Makanan Dengan Kepujian
Bacelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi Dengan Kepujian

 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) dengan Kepujian
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan dengan Kepujian
Bacelor Sains (Pengajian Makanan) dengan Kepujian
Bacelor Sains Operasi Pembuatan Makanan dengan Kepujian
 

FAKULTI  PENGAJIAN PENDIDIKAN

Bacelor Pendidikan Sains Pertanian 
Bacelor Pendidikan Sains Rumah Tangga 
Bacelor Pendidikan Jasmani
Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu 
Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia
Bacelor Kaunseling


FAKULTI SAINS 


Bacelor Sains (Kepujian)

Biologi
Matematik
Statistik
Fizik
Kimia
Kimia Perindustrian
Kimia Petroleum
Sains Bahan
Sains Instrumentasi

Bacelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian)

Biologi
Fizik
Kimia
Matematik
Statistik

 

FAKULTI  REKABENTUK DAN SENIBINA

Bacelor Seni Bina Landskap
Bacelor Sains Seni Bina
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

 

FAKULTI  BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

Bacelor Komunikasi

Bacelor Sastera

Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian
Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian
Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan Kepujian
Kesusasteraan Inggeris dengan Kepujian
Pengajian Bahasa Cina dengan Kepujian
Pengajian Bahasa Jerman dengan Kepujian
Pengajian Bahasa Perancis dengan Kepujian
Bahasa Arab dengan Kepujian

 

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bacelor Sains Komputer (Sistem Komputer)
Bacelor Sains Komputer (Multimedia)
Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer)
Bacelor Kejuruteraan Perisian

 

FAKULTI  BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL

Bacelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian
Bacelor Sains Biokimia dengan Kepujian
Bacelor Sains Mikrobiologi dengan Kepujian
Bacelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian

 

FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS

Bacelor Sains Kimia Industri dengan Kepujian 
Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan 
Diploma Perniagaantani 
Diploma Kejuruteraan Pertanian 
Diploma Pembangunan Manusia 
Diploma Sains Persediaan 

 

FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN

Bacelor Sains Bioindustri dengan Kepujian
Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian
Diploma Pertanian
Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
Diploma Kesihatan Haiwan dan Perikanan
Diploma Perikanan
Diploma Perhutanan


PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN

Asasi Sains Pertanian

UPM turut menawarkan program prasiswazah untuk pelajar antarabangsa. Untuk maklumat lanjut berkenaan program prasiswazah (antarabangsa), sila klik di sini.