| Universiti Putra Malaysia
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

30 Nov 2021

SH125/2021(13036)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG BLOK F, SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

30 Nov 2021

SH128/2021(10801)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN 40 UNIT KOMPUTER DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

02 Dec 2021

SH123/2021(7512501)

SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF OBSERVATIONAL INTERVIEW EQUIPMENT FOR SOCIAL BEHAVIORAL LAB AT MALAYSIAN RESEARCH INSTITUTE ON AGEING (MYAGEINGTM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

02 Dec 2021

SH124/2021(7512501)

SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF AUDIO VISUAL EQUIPMENT FOR THE MALAYSIAN RESEARCH INSTITUTE ON AGEING (MY AGEINGTM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

02 Dec 2021

SH129/2021(13036)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN DUA (2) UNIT LIF DI KOLEJ 10 SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

03 Dec 2021

SHB/SKPBGN/008/2021(13046)

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN NON COMPREHENSIVE LIMA (5) NOS SISTEM LIF (JENAMA SIGMA) UNTUK TEMPOH DUA(2) TAHUN DI FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

07 Dec 2021

SH127/2021(6282601)

SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF RENEWABLE ENERGY TRAINING SYSTEM FOR THE FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

09 Dec 2021

SH126/2021(13301)

SEBUT HARGA MENAIKTARAF RUANG LEGAR UNTUK DIJADIKAN RUANG PERBINCANGAN PELAJAR ARAS BAWAH BLOK C, FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
CULdAA5:00:53