| Universiti Putra Malaysia
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

20 Sep 2021

SH87/2021(7512800)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI KOLEJ KELIMA (K5), KOLEJ KEENAM (K6) DAN KOLEJ KETIGA BELAS (K13), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

20 Sep 2021

SH88/2021(7512800)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI KOLEJ KEDUA (K2), KOLEJ CANSELOR (KC) DAN KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

21 Sep 2021

SH89/2021(10202)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIALIR ALAT MICROBIAL BIORECTOR DI MAKMAL INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

21 Sep 2021

SH90/2021(13036)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN DUA (2) UNIT LIF DI KOLEJ 10 SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

21 Sep 2021

SH91/2021(10701)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENURUN DAN MENYUSUN ATUR BAJA SEBATIAN (COMPOUNDS) TEMPATAN BAGI KEPERLUAN TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

21 Sep 2021

SHB/BPOB/026/2021(10701)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENUGASMULA PENUAI FORAJ TERNAKAN KE BAHAGIAN TERNAKAN, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

23 Sep 2021

SH92/2021(6283000)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN LAMAN WEB MALAYSIAN JOURNAL OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCE DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

23 Sep 2021

SH93/2021(65391)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR T-SHIRT (KEMEJA T BERKOLAR) KE BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UPM, SERDANG, SELANGOR SEMPENA KEMASUKAN PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA 2021/2022.
CLOSING DATE

23 Sep 2021

SH94/2021(65391)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PASHIMA DAN TALI LEHER KE BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UPM, SERDANG, SELANGOR SEMPENA KEMASUKAN PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA 2021/2022.
CLOSING DATE

23 Sep 2021

SH95/2021(62228 DAN 920100)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKONTRAK BAGI PERALATAN PENYELIDIKAN JEOL DI UNIT MIKROSKOPI, INSTITUT BIOSAINS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
CUJRBAp:01:47