Seminar Antarabangsa Linguistik Dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX | Universiti Putra Malaysia
» ACTIVITIES »

Event Title
Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX
Date
03 Nov 2015 - 04 Nov 2015
Time
08.00 - 05.00
Location
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Updated:: 24/07/2015 [rina]

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
CUKWWAm:22:13